Slagvaardig, snel en landelijk

Juridisch advies

Onze juristen zijn gespecialiseerd op het gebied van proces- en executierecht. Ze gebruiken hun kennis om er voor te zorgen dat u uw recht kunt halen bij de rechter en rechtelijke uitspraken op een snelle en efficiënte manier worden afgewikkeld.

Direct aanvragen

Conservatoir beslag

Heeft u het vermoeden dat uw debiteur zijn of haar verhaalsmogelijkheden aan het wegsluizen is om zo onder de betaling uit te komen? Het conservatoir beslag kan een effectief dwangmiddel zijn. In een spoedprocedure kunnen wij de rechter vragen om toestemming te geven tot het leggen van conservatoir (bewarend) beslag. Uiteraard dient de “vrees van verduistering” goed te worden onderbouwd. Nadat het verlof is gekregen zullen wij conservatoir beslag op de goederen van uw debiteur leggen.

Direct aanvragen

 

Faillissement aanvragen

Sommige debiteuren zijn zeer moeilijk tot betaling te bewegen. Een faillissementsverzoek kan hiervoor uitkomst bieden. Het is een krachtig middel om een onwelwillende debiteur tot betaling te krijgen.

Voor een faillissementsaanvraag zijn strenge voorwaarden en eisen gesteld. Een kosten- batenafweging zal voor de aanvraag worden gemaakt. Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder verzorgt de faillissementsaanvraag en het traject wat gaat volgen.

Direct aanvragen

 

Veiling

Bij een openbare veiling kan er een beroep op een gerechtsdeurwaarder worden gedaan. Oplettend en onafhankelijk wordt door gerechtsdeurwaarder Wittebrood toezicht gehouden, zodat geen enkele bieding over het hoofd wordt gezien. Door goede contacten met veilinghuizen en veilingmeesters heeft gerechtsdeurwaarder Wittebrood een brede ervaring.

Direct aanvragen

 

Proces-verbaal van Constatering

Juridische procedures kunnen lang zijn. Een goede voorbereiding is van belang. Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder kan u helpen bij het verschaffen van bewijs. Het bewijs kan worden gebruikt in de juridische procedure.

Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder is bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering. In dit proces-verbaal worden feiten door een gerechtsdeurwaarder vastgelegd en kunnen in de procedure worden gebruikt..

Direct aanvragen