Executie

U heeft een vonnis om te executeren? U staat in uw recht, maar uw debiteur voldoet niet aan de veroordeling? Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder kan voor u het executietraject verzorgen.

Executeren is een vakterm wat betekent; uitvoeren wat in het vonnis staat. Allereerst zal het vonnis aan uw debiteur uitgereikt worden. Er bestaat een grote kans dat uw debiteur binnen de gestelde termijn alsnog tot betaling zal overgaan.

Bij geen betaling zullen wij de wettelijke mogelijkheden gaan benutten om uw vordering alsnog te incasseren. Dit betekent in de praktijk dat er beslag zal worden gelegd op de bezittingen van de debiteur. De middelen die wij kunnen inzetten zijn o.a. beslag op het loon, beslag op een uitkering, beslag op een bankrekening, beslag op de roerende- of onroerende zaken.

Als gerechtsdeurwaarder hebben wij de bevoegdheid om een onderzoek naar de inkomstenbronnen van uw debiteur te doen. Via het UWV zijn wij in staat inkomstenbronnen te achterhalen.

U kunt er zeker van zijn dat wij er alles aan doen om het gewezen vonnis voor u betaald te krijgen.