Gerechtelijke Incasso

Ondanks een nauwkeurig uitgevoerd incassotraject heeft uw debiteur niet betaald. Een gerechtelijke procedure is dan helaas onvermijdelijk. Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder is uw partner met diverse wettelijke bevoegdheden om dit te bewerkstelligen. De dagvaarding zal door ons worden opgesteld en aan uw debiteur worden uitgereikt. Tijdens de procedure verrichten wij als gemachtigde alle noodzakelijke handelingen en proberen wij alsnog uw debiteur tot betaling te bewegen.

Indien de rechter het vonnis heeft gewezen, kan het executietraject worden opgestart.