Minnelijke Incasso

Heeft u zelf al het mogelijke gedaan om de openstaande factuur te incasseren? Met een unieke incassostrategie kan Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder uw incassotraject verzorgen. Intensief proberen wij uw debiteur tot betaling te bewegen.

Tijdens dit invorderingstraject benaderen wij uw debiteur schriftelijk en persoonlijk. Uw debiteur zal zowel per gewone post als digitaal worden benaderd. Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder oefent daarnaast professioneel druk op uw debiteur uit door gebruik te maken van de telefoon, fax, email, sms, sociale media en huisbezoek. Dit doen wij niet alleen tijdens kantooruren, maar ook in de avonduren en op zaterdag.

Nadat Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder uw opdracht heeft ontvangen wordt direct het invorderingstraject gestart. U ontvangt inloggegevens voor ons online klantensysteem waarmee u 24 uur per dag de voortgang van uw dossier kunt volgen.

Elke klantrelatie is anders; daarom stellen wij elk incassotraject in overleg met u vast. Wij hanteren een scherp incassotraject en verhalen voor zover wettelijk mogelijk de gemaakte kosten op uw debiteur. Indien een debiteur betaalt ontvangt u de hoofdsom en rente.

Wanneer uw vordering in de minnelijke fase niet (geheel) kan worden geïncasseerd, kan in overleg met u worden besloten om een gerechtelijke procedure op te starten.