MKB incassoscan

Voor iedere organisatie is het van belang dat de processen vanaf het moment van de offerte tot aan na de facturering volgens een vaste structuur verlopen. Bij deelname aan onze MKB Incassoscan bent u zich bewust van het belang om uw processen van begin af aan in goede banen te leiden.

Onze scan zal u een leidraad geven om te werken aan de voortdurende verbetering van uw processen. Het is natuurlijk belangrijk om steeds te blijven vernieuwen, slijpen en processen te blijven beoordelen.